Co je to SMTP, IMAP a POP3

Protokoly SMTP, IMAP nebo POP3 jsou důležité pro správné nastavení e‑mailových služeb. V tomto článku si vysvětlíme, co znamenají a k čemu přesně slouží.

Nejdříve obecně: co je protokol? 

Pod pojmem protokol si můžete představit sadu nařízení a pravidel, kterými se na internetu řídí data a komunikace.

Jak probíhá e‑mailová komunikace

E-mailovou komunikaci lze rozdělit na dvě části.


1. Odeslané e‑maily


Právě pro posílání e‑mailů využíváme SMTP protokol. Naše zprávy se z počítače odešlou na server odchozí pošty, ze kterého se poté dostanou do e‑mailové schránky příjemce.


2. Doručené e‑maily 


Jakmile jsou e‑maily uložené na e‑mailovém serveru, můžeme si je jako příjemce přečíst. Pro napojení na servery příchozí pošty – přečtení e‑mailů se využívají protokoly IMAP nebo POP3.

SMTP protokol

SMTP je zkratkou anglického slova Simple Mail Transfer Protocol. Jedná se o protokol, který zajišťuje rozesílání e‑mailových zpráv. 

Protože SMTP řídí komunikaci při rozesílání emailů, tyto zprávy chodí skrze internet a odesílají se právě z poštovních serverů. Každý takovýto poštovní server se nějak jmenuje a proto je nutné nastavit název serveru (SMTP) pro odchozí poštu ve vašich e‑mailových klientech.

Protokol IMAP

IMAP je zkratkou anglického slova Internet Message Access Protocol. Jedná se o protokol, který zajišťuje připojení na e‑mailové servery příchozí pošty

Když si chcete přečíst své zprávy, je nutné do svého e‑mailového klienta (Thunderbird, Outlook apod.) zadat název serveru příchozí pošty. Právě přes IMAP se na tento server (svojí e‑mailovou schránku) napojíte a budete si moci své zprávy přečíst. 

IMAP tedy zajišťuje vzdálený přístup na server příchozí pošty a umožňuje vám práci se zprávami, které máte ve své e‑mailové schránce.

Doporučejeme: IMAP protokol je vhodný, budete-li ke své doručené poště přistupovat z více zařízení (PC, notebook, smartphone). Je vhodnější i i v případě, pokud máte například omezený datový tarif, protože je méně datově náročný než POP3.

POP3

Stejně jako IMAP i POP3 (Post Office Protocol 3) zajišťuje připojení na e‑mailové servery příchozí pošty

Narozdíl od něj ale POP po připojení na server poštu stáhne do vašeho počítače, tedy e‑mailového klienta (Thunderbird, Outlook apod.). 

Tento protokol má zásadní nevýhodu v tom, že se stáhne celý obsah e‑mailové schránky a to včetně nevyžádané pošty nebo spamu. Je proto lepší (efektivnější) pracovat s e‑maily pomocí vzdáleného přístupu protokolem IMAP.

Doporučujeme: Jestliže budete číst a pracovat s poštou pouze na jednom zařízení, může být lepším protokolem pro přístup k doručené poště POP3. E‑mailové zprávy budete mít po stažení také dostupné offline.

Sdílejte článek

Podobné články

Vstupte do světa domén

Každý správný web potřebuje doménu a kvalitní webhosting. Buďte online s námi.