Externí účty

Přes Externí účet ve WebAdminu můžete přidat různá práva uživatelům, kteří mají také svůj účet u Webglobe.

Přidání externího účtu


  1. Klikněte v administraci na Externí účty a vyberte druhou záložku Externí autorizace

WebAdmin Externí účty

  1. Po kliknutí na tlačítko Nová autorizace přidejte Externí přihlašovací účet, jedná se o Přihlašovací jméno do WebAdminu uživatele, kterého chcete přidat. To každý uživatel najde v pravém horním rohu po přihlášení do WebAdminu.


  1. Po vytvoření externího přihlašovacího účtu se vám zobrazí nový účet v záložce Externí autorizace, kde si můžete jednotlivá práva ke svému účtu pro danou doménu individuálně upravit.

Externí autorizace WebAdmin


Úprava práv k dané doméně

Po přidání externího účtu je zapotřebí nastavit pro jakou doménu se práva přidávají. Určit si můžete i rozsah přidělených práv.


  1. Vyberte si doménu, pro kterou udělujete práva externímu účtu 


  1. Nastavte si oprávnění, která chcete s externím účtem sdílet


Oprávnění pro externí účet ve WebAdminu


  1. To, že byl účet přidán si také můžete překontrolovat v pravém horním rohu

Sdílejte článek

Vstupte do světa domén

Každý správný web potřebuje doménu a kvalitní webhosting. Buďte online s námi.